Slaget vid Gallipoli - Çanakkale Savaşı 1915

Under Ramadan förra sommaren fick Trabzon besök av ett "rullande museum" som hade temat Slaget vid Gallipoli 1915 (Çanakkale Savaşı 1915). Detta museum hade placerats pà en lastbil vars syfte var att köra fràn stad till stad i stora delar av Turkiet och làta folk besöka utan extra kostnad och fà sig en historisk dos av landets historia. Man fick ta del av bla. gamla flaggor, militärkläder, bilder och information, vapen, Det är vanligt att man i Turkiet under Ramadan anordnar olika evenemang för folket bàde dagtid och kvällstid. Eftersom jag älskar historia var detta nàgot jag inte ville missa. Slaget vid Gallipoli (Çanakkale Savaşı) är som mànga av er kanske vet en mycket viktig period för Turkiet (OBS! dàvarande Osmanska Riket) och dess folk. 
 
För mer information om denna period gà gärna in och läs
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Gallipoli
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Sava%C5%9F%C4%B1